Příklad minisite – Jeřábnické práce Jičín

O minisite (někdy též microsite nebo podpůrný web) toho již bylo napsáno mnoho. Minisite v kvalitním podání by měla splňovat několik základních pravidel – být poutavá, zapamatovatelná, přehledná a jednoduchá – na jednu takovou lokální (geograficky) se můžete podívat zde – jeřábnické práce Jičín.

Nevytvářejte minisite jenom za účelem zpětných odkazů, je to krátkodobé a v podstatě téměř bez významu. Tvořte minisitu jako by to byl malý plnohodnotný web, pouze s obsahově užším záběrem.