SEO audit – soubor SEO analýz

Před vlastními úpravami webu, které povedou k vyšším pozicím ve vyhledávačích je vhodný SEO audit (jedná se o kompletní soubor SEO analýz).

SEO audit se neprovádí opakovaně, většinou je pouze na vstupu celého procesu optimalizace webu (případně při potřebě hlubší kontroly). V případě, že je web optimalizován kontinuálně, provádí se vždy jenom část analýz a zaměřuje se na kokrétní vylepšení (např. optimalizace textů, optimalizace metapopisků, vyšší počet zpětných odkazů).

Cílem SEO auditu i SEO analýz je stanovení stavu vašeho webu či jednotlivých činností spojených s optimalizací webu.

Analýzy je možné rozdělit do 2 základních okruhů:

  1. Faktory na webu, tzv. On-page faktory – je možné upravit přímo na webu, změny se projeví okamžitě po úpravách. Podrobněji SEO úpravy na webu.
  2. Faktory mimo web, tzv. Off-page faktory – je nutné zlepšovat postupně a jejich vliv se projeví v delším časovém úseku. Podrobněji SEO aktivity mimo web.

Z čeho se skládá kopmletní SEO audit

Pro všímavé:
Ano, nejedná se pouze o SEO analýzy, jsou zahrnuty analýzy i z jiných oblastí. Cílem optimalizace webu by nemělo být přivést pouze více návštěníků, ale udělat z návštěvníků zákazníky (klienty), čili zvyšovat jak návštěvnost webu tak konverzi.

Nástroje pro SEO audit (analýzy)

Spuštěné statistiky by měly být samozřejmostí. Čím kvalitnější a hlubší chcete provádět optimalizaci webu, tím lepší (lepší nerovná se dražší) nástroj pro statistiky potřebujete.

Účet v Skliku a Adwords, případně i Etarget. Využívání PPC je velice užitečné pro odhad pozic, zjišťování nákladů na jednotlivá klíčová slova.

Nejdůležitější poznatek z této strany:

Ani sebelepší a dražší nástroje Vám nepomohou, pokud s nimi nebudete umět zacházet a nebudete umět interpretovat data, která Vám nástroje předkládají.